Loading...
 

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

Other PTT sites
PERIODICS
Tribologia
ISSN 1732-422X
Artykuły Help

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance V 47 No 1 (169) 2012

dnia: Sat 28 strony Dec, 2013 23:33 UTC  (6500 Wyświetlenia)
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

spmom-12v47n1_p001.pdf 66465 B(external link)

CONTENTS: v47, No 1, (169), 2012

All: spmom-12v47n1_all.pdf 3142602 B(external link)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)(external link)
Contents: spmom-12v47n1_p001.pdf 66465 B(external link)


T. Abramowicz-Gerigk, Z. Burciu: The influence of coordinator on the reliability of search and rescue action at sea p7: spmom-12v47n1_p007_014.pdf 171380 B(external link)
K. Andrzejczak, B. Popowska: Probabilistic safety analysis of the critical infrastructure subsystems p 15: spmom-12v47n1_p015_027.pdf 164392 B(external link)
M. Chorzewski: Pipeline bending under operation p 29: spmom-12v47n1_p029_038.pdf 403846 B(external link)
A. Katunin, Z. Szrejber: Wear characterization of polymeric roller bearings during normal operation conditions and overloading p 39: spmom-12v47n1_p039_049.pdf 1356392 B(external link)
A. Katunin, B. Wysogląd, V. Gawron: Condition monitoring of roller bearings based on estimation of Hurst exponents of vibration signals p 51: spmom-12v47n1_p051_062.pdf 420617 B(external link)
E. Kuligowska: Monte Carlo simulation for reliability assessment of a technical object subjected to varying operation conditions p 63: spmom-12v47n1_p063_074.pdf 153448 B(external link)
R. Szczepanik, E. Rokicki, R. Rzadkowski: Dynamic reliability of rotor hot section turbine blade p 75: spmom-12v47n1_p075_088.pdf 294539 B(external link)
T. Wójcicki: Methods of operating technical devices with the use of augmented reality p 89: spmom-12v47n1_p089_099.pdf 568616 B(external link)ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V46, NR 1, (165), 2012

All: spmom-12v47n1_all.pdf 3142602 B(external link)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)(external link)
Spis treści: spmom-12v47n1_p005.pdf 48377 B(external link)__

SPIS TREŚCI
T. Abramowicz-Gerigk, Z. Burciu: Wpływ koordynatora akcji SAR na niezawodność akcji ratowniczej na morzu p 7: spmom-12v47n1_p007_014.pdf 171380 B(external link)
K. Andrzejczak, B. Popowska: Probabilistyczna analiza bezpieczeństwa podsystemów infrastruktury krytycznej p 15: spmom-12v47n1_p015_027.pdf 164392 B(external link)
M. Chorzewski: Zginanie rurociągu podczas funkcjonowania p 29 : spmom-12v47n1_p029_038.pdf 403846 B(external link)
A. Katunin, Z. Szrejber: Charakteryzacja zużycia polimerowych łożysk tocznych podczas normalnej eksploatacji i przy przeciążeniu p 39: spmom-12v47n1_p039_049.pdf 1356392 B(external link)
A. Katunin, B. Wysogląd, V. Gawron: Monitorowanie stanu łożysk tocznych na podstawie estymacji wykładników Hursta z sygnałów drganiowych p 51: spmom-12v47n1_p051_062.pdf 420617 B(external link)
E. Kuligowska: Symulacja Monte Carlo w ocenie niezawodności obiektu technicznego w zmiennych warunkach eksploatacyjnych p 63 : spmom-12v47n1_p063_074.pdf 153448 B(external link)
R. Szczepanik, E. Rokicki, R. Rzadkowski: Dynamiczna niezawodność łopatek wirnikowych części gorącej turbiny p 75 : spmom-12v47n1_p075_088.pdf 294539 B(external link)
T. Wójcicki: Metodyka obsługi urządzeń technicznych z wykorzystaniem technologii rzeczywistości rozszerzonej p 89 : spmom-12v47n1_p089_099.pdf 568616 B(external link)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance v46, nr 4 (168), 2011

dnia: Fri 02 strony Mar, 2012 10:28 UTC  (5390 Wyświetlenia)
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

V 46 No 4 (168) 2011CONTENTS: v46, nr 4 (168), 2011

All: v46, nr 4 (168), 2011: spmom-11v46n4_all.pdf (3624808 bajt)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover: spmom-11v46n4_001.pdf ( 30581)

CONTENTS
B. Gireń: A single parameter predictor of the effectiveness of the cavitation erosion process: spmom-11v46n4_007.pdf ( 189796 bajt)
B. Ligaj: An analysis of the influence of cycle counting methods on fatigue life calculations of steel: spmom-11v46n4_025.pdf ( 299140 bajt)
R. Pilch: Factorisation algorithm-based method used for the calculation of network systems reliability: spmom-11v46n4_045.pdf ( 128281 bajt)
R. Szczepanik, E. Rokicki, J. Spychała, R. Rzadkowski: Reliability of middle bearing in SO-3 jet engine: spmom-11v46n4_059.pdf ( 441626 bajt)
S.F. Ścieszka, D. Adamecki: Bulk solid stability on inclined belt conveyors: spmom-11v46n4_071.pdf (1342450 bajt)
S.F. Ścieszka, W. Grzegorzek, M. Żołnierz: A technique to investigate pulverising and abrasive properties of bulk materials: spmom-11v46n4_091.pdf ( 303772)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V46, NR 3, (167), 2011

All: v46, nr 4 (168), 2011 spmom-11v46n4_all.pdf (3624808)__
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka: spmom-11v46n4_001.pdf ( 30581)

SPIS TREŚCI
B. Gireń: Jednoparametrowy wskaźnik efektywności procesu erozji kawitacyjnej: spmom-11v46n4_007.pdf ( 189796 bajt)
B. Ligaj: Analiza wpływu metod zliczania cykli na obliczenia trwałości zmęczeniowej stali: spmom-11v46n4_025.pdf ( 299140 bajt)
R. Pilch: Metodyka wyznaczania niezawodności układów sieciowych w oparciu o algorytm faktoryzacji: spmom-11v46n4_045.pdf ( 128281 bajt)
R. Szczepanik, E. Rokicki, J. Spychała, R. Rzadkowski: Niezawodność łożyska środkowego silnika odrzutowego SO-3: spmom-11v46n4_059.pdf ( 441626 bajt)
S.F. Ścieszka, D. Adamecki: Stabilność strugi urobku na nachylonych przenośnikach taśmowych: spmom-11v46n4_071.pdf (1342450 bajt)
S.F. Ścieszka, W. Grzegorzek, M. Żołnierz: Metoda badania kruszalności i ścieralności dla materiałów sypkich: spmom-11v46n4_091.pdf ( 303772 bajt)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance V 46 No 3 (167) 2011

dnia: Fri 27 strony Jan, 2012 12:57 UTC  (7363 Wyświetlenia)
V 46 No 3 (167) 2011CONTENTS
W. Batko, L. Majkut: Classification of phase trajectory portraits in the process of recognition in the changes in the technical condition of monitored machines and constructions: spmom-11-v46n3_p007.pdf (142894 bajt)
J.M. Czaplicki, A.M. Kulczycka: Steady-state availability of a multi-element symmetric pair: spmom-11-v46n3_p015.pdf (175707 bajt)
W. Grzegorzek, S. Ścieszka: Prediction on friction characteristics of mine hoist disc brakes using artificial neural networks: spmom-11-v46n3_p027.pdf (945510 bajt)
A. Katunin: The construction of high-order b-spline wavelets and their decomposition relations for fault detection and localisation in composite beams: spmom-11-v46n3_p043.pdf (523113 bajt)
A. Sowa: Problem of computer-aided technical state evaluation of rail-vehicle wheel sets: spmom-11-v46n3_p061.pdf (170578 bajt)
M. Styp-Rekowski, L. Knopik, E. Mańka: Probabilistic formulation of steel cables durability problem: spmom-11-v46n3_p069.pdf (707000 bajt)
M. Ważny: An outline of a method for determining the density function of the time of exceeding the limit state with the use of the Weibull distribution: spmom-11-v46n3_p077.pdf (158854 bajt)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V46, NR 3, (167), 2011

All: v46, nr 3 (167), 20101 spmom-11-v46n3_all.pdf (2284007 bajt)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Strony tytułowe: spmom-11-v46n3_p001.pdf (57691 bajt)
Spis treści: spmom-11-v46n3_p005.pdf (46134 bajt)

SPIS TREŚCI
W. Batko, L. Majkut: Klasyfikacja obrazów trajektorii fazowych w procesie rozpoznawania zmian stanu monitorowanych maszyn i konstrukcji: spmom-11-v46n3_p007.pdf (142894 bajt)
J.M. Czaplicki, A.M. Kulczycka: Graniczny współczynnik gotowości wieloelementowej pary symetrycznej: spmom-11-v46n3_p015.pdf (175707 bajt)
W. Grzegorzek, S. Ścieszka: Prognozowanie charakterystyk ciernych hamulców maszyn wyciągowych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych: spmom-11-v46n3_p027.pdf (945510 bajt)
A. Katunin: Konstrukcja falek b-splinowych wyższych rzędów i ich zależności dekompozycji dla detekcji i lokalizacji uszkodzeń w belkach kompozytowych: spmom-11-v46n3_p043.pdf (523113 bajt)
A. Sowa: Problemy wspomaganej komputerowo oceny stanu technicznego zestawów kołowych pojazdów szynowych: spmom-11-v46n3_p061.pdf (170578 bajt)
M. Styp-Rekowski, L. Knopik, E. Mańka: Probabilistyczne ujęcie zagadnienia trwałości lin stalowych: spmom-11-v46n3_p069.pdf (707000 bajt)
M. Ważny: Zarys metody określenia funkcji gęstości czasu przekroczenia stanu dopuszczalnego z wykorzystaniem rozkładu Weibulla: spmom-11-v46n3_p077.pdf (158854 bajt)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance V46 No 2 (166), 2011

dnia: Wed 25 strony Jan, 2012 10:08 UTC  (10060 Wyświetlenia)
V 46 No 2 (166) 2011CONTENTS: v46, nr 2 (166), 2011

All: spmom-11v46n2_all.pdf (1.9M)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover: spmom-11v46n2_p001.pdf ( 40K)
Contents: spmom-11v46n1_p003.pdf ( 40K)

J.M. Czaplicki, A.M. Kulczycka: Semi-Markov process for a pair of elements: spmom-11v46n2_p007.pdf (131K)
T. Dąbrowski, M. Bednarek: Reliability of comparative-threshold diagnostic processes: spmom-11v46n2_p017.pdf (442K)
L. Knopik: Model for instantaneous failures: spmom-11v46n2_p037.pdf (193K)
K. Kołowrocki, Z. Smalko: Safety and reliability of a three-state system at variable operation conditions: spmom-11v46n2_p047.pdf (158K)
S.F. Ścieszka: Simultaneous abrasion and edge fracture resistance estimation of hard materials by the tribotesting method: spmom-11v46n2_p055.pdf (1.3M)
M. Ważny: An outline of the method for determining the density function of changes in diagnostic parameter deviations with the use of the Weibull distribution: spmom-11v46n2_p105.pdf (143K)

ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V46, NR 2, (166), 2011
All: spmom-11v46n2_all.pdf
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka: spmom-11v46n2_p001.pdf ( 40K)
Spis treści: spmom-11v46n2_p005.pdf ( 49K)

J.M. Czaplicki, A.M. Kulczycka: Semimarkowski proces zmiany stanów pary elementów: spmom-11v46n2_p007.pdf (131K)
T. Dąbrowski, M. Bednarek: Niezawodność progowo-komparacyjnych procesów diagnozowania: spmom-11v46n2_p017.pdf (442K)
L. Knopik: Model dla uszkodzeń nagłych: spmom-11v46n2_p037.pdf (193K)
K. Kołowrocki, Z. Smalko: Bezpieczeństwo i niezawodność systemu trójstanowego w zmiennych warunkach eksploatacji: spmom-11v46n2_p047.pdf (158K)
S.F. Ścieszka: Tribologiczna metoda łącznego wyznaczania odporności na zużycie ścierne i pękanie krawędziowe dla materiałów ceramicznych i węglików spiekanych: spmom-11v46n2_p055.pdf (1.3M)
M. Ważny: Zarys metody określenia funkcji gęstości zmian odchyłek parametrów diagnostycznych z wykorzystaniem rozkładu Weibulla: spmom-11v46n2_p105.pdf (143K)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance V 46 No 1 (165) 2011

dnia: Thu 05 strony Jan, 2012 18:42 UTC  (9524 Wyświetlenia)
V 46 No 1 (165) 2011CONTENTS: v46, No 1, (165), 2011

All: spmom-11v46n1_all.pdf (7.3M)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Contents: spmom-11v46n1_p003.pdf ( 40K)

W. Cholewa: Network knowledge bases for technical diagnostics: spmom-11v46n1_p007.pdf ( 85K)
J. Dobrodziej: Multipurpose computer platform supporting the transfer of innovations to business practice: spmom-11v46n1_p015.pdf (647K)
J. Dobrodziej, A. Mazurkiewicz, A. Zbrowski: Quality testing model for unit prototype technological devices: spmom-11v46n1_p029.pdf (2.9M)
A. Mazurkiewicz, B. Poteralska: System conditions supporting the development and commercialisation of innovative technological solutions: spmom-11v46n1_p045.pdf (521K)
J. Kiciński: New method of state analysis and diagnostics of power micro-devices: spmom-11v46n1_p057.pdf (1.9M)
I. Komorska: Model of the Vibration Signal of the Vehicle Drive System as a Diagnostic Tool: spmom-11v46n1_p071.pdf (1.2M)
T. Giesko: Designing opto-mechatronic systems for fatigue process Monitoring: spmom-11v46n1_p087.pdf (151K)
P. Drożyner: Determining the limits of piping vibration: spmom-11v46n1_p097.pdf ( 99K)
G. Klekot: The measure of the propagation of vibration for the assessment of damages in a concrete beam: spmom-11v46n1_p105.pdf (155K)
D. Nowak: National innovation systems creation – evidence from Israel: spmom-11v46n1_p113.pdf (336K)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V46, NR 1, (165), 2011

All: v46, nr 1 (165), 20101 spmom-11v46n1_all.pdf (7.3M)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Spis treści: spmom-11v46n1_p005.pdf ( 49K)

W. Cholewa: Sieciowe bazy wiedzy w diagnostyce techniczne: spmom-11v46n1_p007.pdf ( 85K)
J. Dobrodziej: Wielozadaniowa platforma informatyczna wspomagająca transfer rozwiązań innowacyjnych do praktyki gospodarczej: spmom-11v46n1_p015.pdf (647K)
J. Dobrodziej, A. Mazurkiewicz, A. Zbrowski: Model badania jakości rozwiązań prototypowych jednostkowych urządzeń technicznych: spmom-11v46n1_p029.pdf (2.9M)
A. Mazurkiewicz, B. Poteralska: Systemowe uwarunkowania wspomagania rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych: spmom-11v46n1_p045.pdf (521K)
J. Kiciński: Nowe metody analizy stanu i diagnostyki maszyn na przykładzie mikrourządzeń energetycznych: spmom-11v46n1_p057.pdf (1.9M)
I. Komorska: Model sygnału drgań zespołu napędowego pojazdu jako narzędzie diagnostyczne: spmom-11v46n1_p071.pdf (1.2M)
T. Giesko: Projektowanie systemów optomechatronicznych do monitorowania procesów destrukcji zmęczeniowej: spmom-11v46n1_p087.pdf (151K)
P. Drożyner: Wyznaczanie wartości dopuszczanych drgań instalacji rurociągowych: spmom-11v46n1_p097.pdf ( 99K)
G. Klekot: Użyteczność miary propagacji drgań do oceny uszkodzenia belki betonowej: spmom-11v46n1_p105.pdf (155K)
D. Nowak: Tworzenie narodowych systemów innowacji na przykładzie izraelskiego NSI: spmom-11v46n1_p113.pdf (336K)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Wed 01 strony Dec, 2010 17:07 UTC  (6031 Wyświetlenia)
V 45 No 4 (164) 2010CONTENTS V45, No 4, (164), 2010

All: spmom-10v45n4_p-all.pdf (2.6 MB)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover: spmom-10v45n4_p-001.pdf (154K)
Contents: spmom-10v45n4_p-003.pdf (109K)

T. Stawicki, P. Sędłak, A. Koniuszy: The testing of the influence of the roughness of the crankshaft journal upon the durability of the crankshaft bearing in engines of agricultural machines: spmom-10v45n4_p-007.pdf (410K)
S. Ścieszka, W. Grzegorzek, M. Żołnierz: Laboratory methods for combined testing of abrasiveness, grindability and wear in coal processing systems: spmom-10v45n4_p-019.pdf (1.1M)
S. Ścieszka, W. Grzegorzek, M. Żołnierz: Simulative tribotesting of erosive wear for coal impact mills: spmom-10v45n4_p-037.pdf (5.4M)
W. Żurowski: Wear research on frictional couples of C80U/145Cr6 under conditions of stabilized friction area temperature: spmom-10v45n4_p-055.pdf (2.6M)
H. Tomaszek, M. Jasztal: Outline of a method for fatigue life determination for selected aircraft’s elements: spmom-10v45n4_p-071.pdf (485K)
S. Mroziński, J. Szala: Problem of cyclic hardening or softening in metals under programmed loading: spmom-10v45n4_p-083.pdf (631K)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V45, NR 4, (164), 2010

All: spmom-10v45n4_p-all.pdf (2.6M)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka: spmom-10v45n4_p-001.pdf (154K)
Spis Treści: spmom-10v45n3_p-005.pdf (29 kB)

T. Stawicki, P. Sędłak, A. Koniuszy: Badanie wpływu chropowatości czopa na trwałość łożyskowań mechanizmu korbowego silników maszyn rolniczych: spmom-10v45n4_p-007.pdf (410K)
S. Ścieszka, W. Grzegorzek, M. Żołnierz: Metody laboratoryjne do łącznego badania własności ściernych, kruszalności i zużycia w systemach przeróbki węgla: spmom-10v45n4_p-019.pdf (1.1M)
S. Ścieszka, W. Grzegorzek, M. Żołnierz: Badania symulacyjne zużycia erozyjnego w węglowych młynach udarowych: spmom-10v45n4_p-037.pdf (5.4M)
W. Żurowski: Badania zużycia skojarzenia tarciowego C80U/145Cr6 w warunkach stabilizacji temperatury w strefie tarcia: spmom-10v45n4_p-055.pdf (2.6M)
H. Tomaszek, M. Jasztal: Zarys metody oceny trwałości wybranych elementów konstrukcji statku powietrznego: spmom-10v45n4_p-071.pdf (485K)
S. Mroziński, J. Szala: Zagadnienie cyklicznego umocnienia lub osłabienia metali w warunkach obciążenia programowanego: spmom-10v45n4_p-083.pdf (631K)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Sat 20 strony Nov, 2010 15:32 UTC  (8461 Wyświetlenia)
V 45 No 3 (163) 2010CONTENTS: V45, No 3, (163), 2010

All: spmom-10v45n3_p-all.pdf (2.5 MB)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (43K)
Cover:spmom-10v45n3_p-001.pdf (29 kB)
Contents: spmom-10v45n3_p-003.pdf (21 kB)

Z. Rymuza, S. Pytko: Scaling in friction experiments: spmom-10v45n3_p-007.pdf (345 kB)
M.W. Sułek, M. Zięba, T. Wasilewski, W. Sas: The role of silicone derivatives as additives modifying lubricity of water: spmom-10v45n3_p-019.pdf (127 kB)
M. Młyńczak: Failure models of mechanical objects: spmom-10v45n3_p-029.pdf (763 kB)
T. Nowakowski, S. Werbińska-Wojciechowska: Maintenance models – role of logistic support review: spmom-10v45n3_p-045.pdf (285 kB)
J. Szybka: Methodology for reliability estimation of systems with sliding reserve: spmom-10v45n3_p-065.pdf (78 kB)
J. Ziółkowski: Method of formulating the required number of tankers for delivery aircrafts in aviation fuel: spmom-10v45n3_p-075.pdf (93 kB)
S. Duer: Examination of the effectiveness of the operation process of a radar system: spmom-10v45n3_p-087.pdf (193 kB)
A. Katunin: B-spline wavelet packets and their application in the multiresolution non-stationary signal processing: spmom-10v45n3_p-103.pdf (206 kB)ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V45, NR 3, (163), 2010

All: spmom-10v45n3_p-all.pdf (2.5 MB)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (43K)
Spis Treści: spmom-10v45n3_p-003.pdf (28 kB)
Okładka: spmom-10v45n3_p-001.pdf (29 kB)
Spis treści: spmom-10v45n3_p-003.pdf (21 kB)

Z. Rymuza, S. Pytko: Problemy skali w badaniach tarcia: spmom-10v45n3_p-007.pdf (345 kB)
M.W. Sułek, M. Zięba, T. Wasilewski, W. Sas: Rola pochodnych silikonów jako dodatków modyfikujących właściwości smarne wody: spmom-10v45n3_p-019.pdf (127 kB)
M. Młyńczak: Modele uszkodzeń obiektów mechanicznych: spmom-10v45n3_p-029.pdf (763 kB)
T. Nowakowski, S. Werbińska-Wojciechowska: Modele utrzymania systemu technicznego – rola wsparcia logistycznego, przegląd: spmom-10v45n3_p-045.pdf (285 kB)
J. Szybka: Metodyka szacowania niezawodności układów z przesuwającą się rezerwą: spmom-10v45n3_p-065.pdf (78 kB)
J. Ziółkowski: Metoda obliczania niezbędnej liczby cystern do zaopatrywania statków powietrznych w paliwo lotnicze: spmom-10v45n3_p-075.pdf (93 kB)
S. Duer: Badanie efektywności procesu eksploatacji zestawu stacji radiolokacyjnej: spmom-10v45n3_p-087.pdf (193 kB)
A. Katunin: B-splajnowe pakiety falkowe i ich zastosowanie w wielorozdzielczej analizie sygnałów niestacjonarnych: spmom-10v45n3_p-103.pdf (206 kB)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Sat 20 strony Nov, 2010 15:17 UTC  (6239 Wyświetlenia)
V 45 No 2 (162) 2010CONTENTS: v45, No 2, (162), 2010

All: spmom-10v45n2_p-all.pdf (1.6 MB)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Contents: spmom-10v45n2_p-003.pdf (28 kB)

M. Trzos, D. Maldonado Cortés: The effect of the test condition on the scatter of the friction coefficient measurements: spmom-10v45n2_p-007.pdf (137.2 kB)
G. Szala: The modification of the generalised two-parametric fatigue characteristics based on Haigh diagram conception: spmom-10v45n2_p-019.pdf (165.8 kB)
M. Pająk: The space of a feature of a complex technical system: spmom-10v45n2_p-031.pdf (224.5 KB)
A. Katunin: Identification of multiple cracks in composite beams using discrete wavelet transform: spmom-10v45n2_p-041.pdf (472.7 KB)
L. Knopik: Mixture of distributions as a lifetime distribution of a technical object: spmom-10v45n2_p-053.pdf
M. Wrona: The application of the computer image analysis in wear particle research: spmom-10v45n2_p-061.pdf (375.5 KB)
H. Tomaszek, S. Stępień, M. Ważny: Aircraft flight safety with the risk of failure during performance of an aviation task: spmom-10v45n2_p-075.pdf (400.6 KB)
H. Tomaszek, J. Żurek, M. Ważny: Method of describing a catastrophic failure of an element of an aircraft; spmom-10v45n2_p-087.pdf (207.0 KB)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V45, NR 2, (162), 2010

All: spmom-10v45n1_p-all.pdf (1.6 MB)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Spis treści: spmom-10v45n2_p-005.pdf (28 kB)

M. Trzos, D. Maldonado Cortés: Wpływ parametrów procesu na roz rzut pomiarów współczynnika tarcia: spmom-10v45n2_p-007.pdf (137.2 kB)
G. Szala: Modyfikacja uogólnionej dwuparametrycznej charakterystyki zmęczeniowej opartej na koncepcji wykresu zmęczeniowego Haigha: spmom-10v45n2_p-019.pdf (165.8 kB)
M. Pająk: Przestrzeń cech złożonego systemu technicznego: spmom-10v45n2_p-031.pdf (224.5 KB)
A. Katunin: Identyfikacja wielopołożeniowych pęknięć w belkach kompozytowych z zastosowaniem dyskretnej transformacji falkowej: spmom-10v45n2_p-041.pdf (472.7 KB)
L. Knopik: Mieszanina rozkładów jako rozkład czasów zużycia obiektu technicznego: spmom-10v45n2_p-053.pdf
M. Wrona: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach cząstek zużycia: spmom-10v45n2_p-061.pdf (375.5 KB)
H. Tomaszek, S. Stępień, M. Ważny: Bezpieczeństwo lotów statków powietrznych z ryzykiem awarii w czasie wykonywania zadania lotniczego: spmom-10v45n2_p-075.pdf (400.6 KB)
H. Tomaszek, J. Żurek, M. Ważny: Metoda opisu uszkodzenia katastroficznego elementu konstrukcji statku powietrznego: spmom-10v45n2_p-087.pdf (207.0 KB)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 10:12 UTC  (11210 Wyświetlenia)
V 45 No 1 (161) 2010CONTENTS: V45, No 1, (161), 2010

All: spmom-10v45n1_p-all.pdf (2.53 MB)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover & Contents: spmom-10v45n1_p-001.pdf (69.98 KB)

O. P. Parenago, G. N. Kuzmina, V. D. Terekhin, K. Yu. Basharina: Antifriction and antiwear properties of molybdenum sulfides nanosized particles synthesized using nitrogen containing ionic liquids: spmom-10v45n1_p-007.pdf (2.46 MB)
A. V. Rădulescu, I. Radulescu, C. Cristescu: Experimental study on the rheological behavior of H46 lubricant oil: spmom-10v45n1p-015.pdf (2.46 MB)
R. G. Ripeanu, I. Tudor, I. Zidaru, Adrian C. Drumeanu: The lubricant and implants influence above tribological behaviour at three cone bits bearings: spmom-10v45n1_p-025.pdf (2.46 MB)
Z. Rymuza: Advanced techniques for nanotribological studies: spmom-10v45n1_p-033.pdf (2.46 MB)
Yu. P. Sharkeev, V. A Kukareko, E. V. Legostaeva, A. V. Byeli: Nanostructured composite materials on the base of titanium and zirconium alloys with modified surface layers for medicine and engineering: spmom-10v45n1_p-045.pdf (210.89 KB)
S. Strzelecki, S. M. Ghoneam: The effect of clearance variation on the maximum temperature of the oil film of cylindrical 3-lobe journal bearing: spmom-10v45n1_p-053.pdf (195.69 KB)
K. Wierzcholski, A. Miszczak: Adhesion influence on the oil velocity and friction forces in conical microbearing gap: spmom-10v45n1_p-061.pdf (2.46 MB)
K. Wierzcholski, A.Miszczak: Adhesion influence on the oil velocity and friction forces in cylindrical microbearing gap: spmom-10v45n1_p-071.pdf (2.46 MB)
N. V. Zaitseva, S. М. Zakharov, О. А. Shmatko, I. L. Oborskyi: The influence of vibrating processing on a variation of the chemical composition and properties of electrospark mattings on steel: spmom-10v45n1_p-081.pdf (2.46 MB)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V 45 NR 1 (161), 2010

All: spmom-10v45n1_p-all.pdf (2.53 MB)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka & Spis treści: spmom-10v45n1_p-001.pdf (69.98 KB)

O.P. Parenago, G.N. Kuzmina, V.D. Terekhin, K.Yu. Basharina: Przeciwtarciowe i przeciwzużyciowe właściwości nanocząstek siarczków molibdenu syntezowanych z użyciem azotu zawierającego ciecze jonowe: spmom-10v45n1_p-007.pdf (2.46 MB)
A.V. Rădulescu, I. Radulescu, C. Cristescu: Eksperymentalne badania zachowań reologicznych smaru olejowego H46: spmom-10v45n1_p-015.pdf (2.46 MB)
R.G. Ripeanu, I. Tudor, I. Zidaru, Adrian C. Drumeanu: Wpływ środka smarowego i płytek na tribologiczne charakterystyki trzypłytkowego łożyska stożkowego: spmom-10v45n1_p-025.pdf (2.46 MB)
Z. Rymuza: Zaawansowane techniki badań nanotribologicznych: spmom-10v45n1_p-033.pdf (2.46 MB)
Yu.P. Sharkeev, V.A. Kukareko, E.V. Legostaeva, A.V. Byeli: Nanoatrukturalne materiały kompozytowe na bazie stopu tytanu i cyrkonu ze zmodyfikowaną warstwą wierzchnią dla zastosowań medycznych i inżynierskich: spmom-10v45n1_p-045.pdf (210.89 KB)
S. Strzelecki, S. M. Ghoneam: Wpływ zmian luzu łożyskowego na maksymalną temperaturę filmu smarowego 3-powierzchniowego cylindrycznego łożyska ślizgowego: spmom-10v45n1_p-053.pdf (195.69 KB)
K. Wierzcholski, A. Miszczak: Wpływ adhezji na rozkład prędkości oleju i siły tarcia w szczelinie stożkowego łożyska ślizgowego: spmom-10v45n1_p-061.pdf (2.46 MB)
K. Wierzcholski, A. Miszczak: Wpływ adhezji na rozkład prędkości oleju i siły tarcia w szczelinie walcowego łożyska ślizgowego: spmom-10v45n1_p-071.pdf (2.46 MB)
N.V. Zaitseva, S. М. Zakharov, О. А. Shmatko, I. L. Oborskyi: Wpływ parametrów procesu wibracyjnego na zmienność składu chemicznego i właściwości elektroiskrowe stali: spmom-10v45n1_p-081.pdf (2.46 MB)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 02:30 UTC  (17135 Wyświetlenia)
V 44 No 4 (160) 2009CONTENTS: V44, No 4, (160), 2009

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover & Contents: spmom-09v44n4_p-001.pdf (115.30 Kb)

V.F. Bezjazychnyj, A.N. Sutyagin: Technological providing of surface layer quality parameters during the machining: spmom-09v44n4_p-007.pdf (193.79 Kb)
A.C. Drumeanu, S. Paraschivoiu, I. Tudor, R.G. Ripeanu: Specific phenomena that characterize thermal fatigue wear of the forging die steels: spmom-09v44n4_p-013.pdf (158.63 Kb)
O. Florea, V. Matei: Biodegradable lubricating greases for special work conditions: spmom-09v44n4_p-021.pdf (165.99 Kb)
M. Kandeva, M. Manolova-Daneva: The functional atom of tribology and its application: spmom-09v44n4_p-029.pdf (443.56 Kb)
A.N. Karapetyan, A.K. Pogosian, K.V. Hovhannisyan: Study of structure and properties of modified Armenian minerals for composite polymer-based self-lubricating materials: spmom-09v44n4_p-041.pdf (193.04 Kb)
Yu. G. Kravchenko, B.I. Peleshenko, A.I. Burya, O.Yu. Kuznetsova: Calculation of the contact temperature of a friction couple with a high-speed heat source: spmom-09v44n4_p-051.pdf (1.82 Mb)
G.A. Livanos: The development of a simplified test rig for measuring the average friction torque of the piston-crank-slider mechanism of an internal combustion engine: spmom-09v44n4_p-061.pdf (21.2 Mb)
V.I. Maksak, T.V. Maksak: Calculation of contact durability in rotary mechanism on the example of timber-loader: spmom-09v44n4_p-071.pdf (1.21 Mb)
V.E. Panarin, I.L. Oborskij: Eutectic reaction of crystallisation – as the way of increasing tribotechnical characteristics of alloys: spmom-09v44n4_p-081.pdf (3.90 Mb)ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V44, NR 4, (160), 2009

SPIS TREŚCI V44, nr 4 (160), 2009

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka & Spis treści: spmom-09v44n4_p-001.pdf (115.30 Kb)

V.F. Bezjazychnyj, A.N. Sutyagin: Technologiczne uzyskiwanie odpowiednich parametrów jakości powierzchni w czasie obróbki skrawaniem: spmom-09v44n4_p-007.pdf (193.79 Kb) (193.79 Kb)
A.C. Drumeanu, S. Paraschivoiu, I. Tudor, R.G. Ripeanu: Zjawiska odpowiedzialne za zmęczenie cieplne stali przeznaczonych na matryce kuźnicze: spmom-09v44n4_p-013.pdf (158.63 Kb)
O. Florea, V. Matei: Biodegradowalne smary plastyczne do specjalnych zastosowań: spmom-09v44n4_p-021.pdf (165.99 Kb)
M. Kandeva, M. Manolova-Daneva: Idea „funkcjonalnego atomu w tribologii” i jej zastosowanie: spmom-09v44n4_p-029.pdf (443.56 Kb)
A.N. Karapetyan, A.K. Pogosian, K.V. Hovhannisyan: Studium budowy i właściwości zmodyfikowanych minerałów występujących w Armenii jako składników samosmarującego kompozytu z bazą polimerową: spmom-09v44n4_p-041.pdf (193.04 Kb)
Yu.G. Kravchenko, B.I. Peleshenko, A.I. Burya, O.Yu. Kuznetsova: Obliczenie temperatury w styku węzła tarcia z szybko przemieszczającym się źródłem ciepła: spmom-09v44n4_p-051.pdf (1.82 Mb)
G.A. Livanos: Opracowanie uproszczonego stanowiska badawczego do pomiaru średniego momentu tarcia w mechanizmie korbowym silnika spalinowego: spmom-09v44n4_p-061.pdf (21.2 Mb)
V.I. Maksak, T.V. Maksak: Obliczenie trwałości powierzchniowej mechanizmu obrotowego na przykładzie drewnoładowarki: spmom-09v44n4_p-071.pdf (1.21 Mb)
V.E. Panarin, I.L. Oborskij: Eutektyczna przemiana w czasie krystalizacji jako sposób na poprawę tribologicznych właściwości stopów: spmom-09v44n4_p-081.pdf (3.90 Mb)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 02:23 UTC  (6930 Wyświetlenia)

CONTENTS V44, No 3, (159), 2009

ALL: spmom-09v44n3_p-all.pdf (1.70 MB)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover & Contents: spmom-09v44n3_p-001.pdf (71.74 Kb)

V. F. Bezjazychnyj, R. N. Fomenko: The influence of tribological characteristics of coated tools on cutting process and the parameters of surface layer: spmom-09v44n3_p-007.pdf (1.70 Mb)
Aleksandar Vencl: Tribological properties of thixocasted and heat-treated hypoeutectic Al-Si alloy A356: spmom-09v44n3_p-015.pdf (1.70 Mb)
K. Migawa: Semi-Markov model of the availability of the means of municipal transport system: spmom-09v44n3_p-025.pdf (1.70 Mb)
S. Duer: Creation of the servicing information to support the maintenance of a technical object with the use of three-value logic diagnostic information: spmom-09v44n3_p-035.pdf (1.70 Mb)
A. Katunin: Numerical study of delamination propagation in polymer-based laminates during quasi-static loading: spmom-09v44n3_p-049.pdf (1.70 Mb)
H. Tomaszek, S. Klimaszewski, M. Zieja: A probabilistic method of determining fatigue life of a structural component using the Paris formula and the probability density function of time of exceeding the boundary condition – an outline: spmom-09v44n3_p-063.pdf (1.70 Mb)
H. Tomaszek, J. Żurek, S. Stępień: The outline of the method for determining the fatigue limit of an element of aeronautical construction with the use of the density function of time of the limit state exceedance: spmom-09v44n3_p-077.pdf (1.70 Mb)
Z. Kłos : First research works on LCA at Poznań University of Technology: spmom-09v44n3_p-091.pdf (1.70 Mb)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V44, No 3, (159), 2009

ALL: spmom-09v44n3_p-all.pdf (1.70 MB)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka & Spis treścii: spmom-09v44n3_p-001.pdf (71.74 Kb)

V.F. Bezjazychnyj, R.N. Fomenko: Wpływ tribologicznych charakterystyk powłok narzędzi na proces skrawania i parametry warstwy wierzchniej: spmom-09v44n3_p-007.pdf (1.70 Mb)
A. Vencl: Tribologiczne właściwości hipoeutektycznego stopu Al-Si A356 odlewanego tiksotropowo i utwardzanego cieplnie: spmom-09v44n3_p-015.pdf (1.70 Mb)
K. Migawa: Semimarkowski model gotowości środków transportu systemu komunikacji miejskiej: spmom-09v44n3_p-025.pdf (1.70 Mb)
S. Duer: Tworzenie informacji obsługowej wspomagającej obsługiwanie obiektu technicznego wykorzystując trójwartościową informację diagnostyczną: spmom-09v44n3_p-035_048.pd (1.70 Mb)
A. Katunin: Badania numeryczne propagacji delaminacji w polimerowych laminatach podczas obciążeń quasi-statycznych: spmom-09v44n3_p-049.pdf (1.70 Mb)
H. Tomaszek, S. Klimaszewski, M. Zieja: Zarys probabilistycznej metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej elementu konstrukcji z wykorzystaniem wzoru Parisa i funkcji gęstości czasu przekraczania stanu granicznego: spmom-09v44n3_p-063.pdf (1.70 Mb)
H. Tomaszek, J. Żurek, S. Stępień: Zarys metody wyznaczenia trwałości zmęczeniowej elementu konstrukcji lotniczej z wykorzystaniem funkcji gęstości czasu przekraczania stanu granicznego: spmom-09v44n3_p-077.pdf (1.70 Mb)
Z. Kłos: Pierwsze badania nad LCA w Politechnice Poznańskiej: spmom-09v44n3_p-091.pdf (1.70 Mb)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 02:07 UTC  (6977 Wyświetlenia)
V 44 No 2 (158) 2009CONTENTS V44, No 2, (158), 2009

ALL: spmom-09v44n2_p-all.pdf (3.74 Mb)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover & Contents spmom-09v44n2_p-001.pdf (113.36 Kb)

B. Antoszewski: The formation of antiwear surface layers on elements of machine parts: spmom-09v44n2_p-007.pdf (1.92 Mb)
J. Sęp: The flow oil analysis in the gap of a journal bearing with a circumferential groove: spmom-09v44n2_p-019.pdf (1.29 Mb)
H. Tomaszek, M. Ważny: The modelling of the reliability of selected devices in an aircraft under conditions of the accumulation of effects of destructive processes: spmom-09v44n2_p-035.pd (235.40 Kb)
H. Tomaszek, J. Żurek, S. Stępień: Operation of an aircraft with risk of its loss: spmom-09v44n2_p-045.pdf (267.46 Kb)
S. Duer: Determination of an expert knowledge base for servicing of a repairable technical object: spmom-09v44n2_p-059.pdf (289.68 Kb)
A. Katunin: Self-heating effect in laminate plates during harmonic forced loading: spmom-09v44n2_p-073.pdf (249.40 Kb)
Z. Kłos, P. Kurczewski: LCA in Poznań and Poland. Research teams and their achievements: spmom-09v44n2_p-085.pdf (203.39 Kb)
P. Kurczewski: Life Cycle Management as a concept for industrial application: spmom-09v44n2_p-099.pdf (205.73 Kb)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V44, NR 2, (158), 2009

All: spmom-09v44n2_p-all.pdf (3.74 Mb)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka & Spis Treści: spmom-09v44n2_p-001.pdf (113.36 Kb)

B. Antoszewski: Kształtowanie przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych na elementach części maszyn: spmom-09v44n2_p-007.pdf (1.92 Mb) - spmom-09v44n2_p007.pdf (1.83 MB)
J. Sęp: Analiza przepływu oleju w łożysku ślizgowym z rowkiem na czopie: spmom-09v44n2_p-019.pdf (1.29 Mb) - spmom-09v44n2_p019.pdf (1.23 MB)
H. Tomaszek, M. Ważny: Modelowanie niezawodności wybranych urządzeń statku powietrznego w warunkach kumulowania skutków działania procesów destrukcyjnych: spmom-09v44n2_p-035.pdf (235.40 Kb)
H. Tomaszek, J Żurek, S. Stępień: Eksploatacja statku powietrznego z ryzykiem jego utraty: spmom-09v44n2_p-045.pdf (267.46 Kb)
S. Duer: Wyznaczanie ekspertowej bazy wiedzy do obsługiwania naprawialnego obiektu technicznego: spmom-09v44n2_p-059.pdf (289.68 Kb)
A. Katunin: Efekt samorozgrzewania w płytach laminatowych podczas harmonicznych obciążeń wymuszonych: spmom-09v44n2_p-073.pdf (249.40 Kb)
Z. Kłos, P. Kurczewski: LCA w Poznaniu i w Polsce. Zespoły badawcze i ich osiągnięcia: spmom-09v44n2_p-085.pdf (203.39 Kb)
P. Kurczewski: Zarządzanie cyklem życia jako koncepcja do stosowania w przemyśle: spmom-09v44n2_p-099.pdf (205.73 Kb)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 01:32 UTC  (7411 Wyświetlenia)
V 44 No 1 (157) 2009CONTENTS V44, No 1, (157), 2009

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)

Janusz Lubas: Tribological properties of surface layer with boron: spmom-09v44n1_p-007.pdf (209.92 KB)
Aleksander Mazurkow: The study of rotating units in turbochargers, the influence of relative clearance in sliding bearings with a floating ring on static and dynamic properties: spmom-09v44n1_p-019.pdf (5.46 Mb)
Ryszarda Iwanjenko: Accuracy of reliability measures of water supply and sewage facilities: spmom-09v44n1_p-029.pdf (145.92 KB)
Michał Pająk: The modification of the amount of operational potential during the exploitation phase of a complex technical object: spmom-09v44n1_p-037.pdf (154.80 Kb)
Stanisław Duer: Classification of the elements of the object’s maintenance structure of a repairable technical object: spmom-09v44n1_p-049.pdf (185.17 KB)
Michał Styp-Rekowski: Standard accuracy tests of machine-tools prognosis in their state: spmom-09v44n1_p-063.pdf (1.28 MB)
Jędrzej Kasprzak: Operation period processes of food industry machines and devices – analysis of environmental impacts: spmom-09v44n1_p-075.pdf (378.45 KB)
Robert Lewicki: End-of-life vehicles in the light of environmental benefits identified in the products’ life cycle: spmom-09v44n1_p-077.pdf (446.26 KB)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 00:22 UTC  (7885 Wyświetlenia)
V 43 No 4 (156) 2008CONTENTS V43, No 4, (156), 2008

All: spmom-08v43n4_p-all.pdf (5.1 MB)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover & Contents: spmom-08v43n4_p-001.pdf (48.3 KB)

Z. Broniec, J. Daca, W. Figiel: The surface topography influence on tribology phenomenon proceedings in exploitation investigation of drawing dies: spmom-08v43n4_p-007.pdf (4.04 MB)
J.A. Ortega-Saenz, M. Kalbarczyk, R. Michalczewski, W. Piekoszewski, M. Szczerek: Comparison of wear processes of biomaterials used in hip joints implants: spmom-08v43n4_p-015.pdf (4.04 MB)
H. Tomaszek, M. Jasztal: Comments on the improvement of the military aircraft operation by limiting the possibilities of damage formation: spmom-08v43n4_p-027.pdf (4.04 MB)
H. Tomaszek, J. Żurek, S. Stępień: The airship maintenance with its renovation and the risk of its loss: spmom-08v43n4_p-039.pdf (4.04 MB)
B. Karwat: Analysis of materials’ flow in a steel mill in order to determine exploitation parameters of technological line’s devices.: spmom-08v43n4_p-051.pdf (4.04 MB)
E. Marecka-Chłopek, E. Budny, Z. Chłopek, M. Chłosta: Identification of combustion engine static states in real operation conditions of an earthmoving machine: spmom-08v43n4_p-069.pdf (4.04 MB)
S. Duer: Determination of diagnostic information of a reparable technical object on the basis of a functional and diagnostic analysis on example of a car engine: spmom-08v43n4_p-085.pdf (4.04 MB)
B. Żółtowski: Diagnostic investigations of critical technical systems: spmom-08v43n4_p-095.pdf (1.06 MB)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V43, NR 4, (156), 2008

All: spmom-08v43n4_p-all.pdf (5.1 MB)
Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka & Spis treści: spmom-08v43n4_p-001.pdf (48.3 KB)

Z. Broniec, J. Daca, W. Figiel: Wpływ topografii powierzchni na przebieg zjawisk tribologicznych w eksploatacyjnych badaniach zużycia ciągadeł: spmom-08v43n4_p-007.pdf (4.04 MB)
J.A. Ortega-Saenz, M. Kalbarczyk, R. Michalczewski, W. Piekoszewski, M. Szczerek: Porównanie procesów zużywania biomateriałów przeznaczonych na protezy stawu biodrowego: spmom-08v43n4_p-015.pdf (4.04 MB)
H. Tomaszek, M. Jasztal: Uwagi na temat doskonalenia eksploatacji wojskowych statków powietrznych przez ograniczenie możliwości powstawania uszkodzeń: spmom-08v43n4_p-027.pdf (4.04 MB)
H. Tomaszek, J. Żurek, S. Stępień: Eksploatacja statku powietrznego z odnową i ryzykiem jego utraty: spmom-08v43n4_p-039.pdf (4.04 MB)
B. Karwat: Analiza przepływu materiałów w hucie stali w celu określenia parametrów eksploatacji urządzeń ciągu technologicznego: spmom-08v43n4_p-051.pdf (4.04 MB)
E. Marecka-Chłopek, E. Budny, Z. Chłopek, M. Chłosta: Identyfikacja statycznych stanów pracy silnika spalinowego w warunkach rzeczywistego użytkowania maszyny roboczej: spmom-08v43n4_p-069.pdf (4.04 MB)
S. Duer: Wyznaczanie informacji diagnostycznej obiektu technicznego na podstawie analizy funkcjonalno-diagnostycznej na przykładzie silnika samochodowego: spmom-08v43n4_p-085.pdf (4.04 MB)
B. Żółtowski: Badania diagnostyczne krytycznych systemów technicznych: spmom-08v43n4_p-095.pdf (1.06 MB)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 00:16 UTC  (8722 Wyświetlenia)
V 43 No 3 (155) 2008CONTENTS V43, No 3, (155), 2008

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover & Contents: spmom-08v43n3_p-001.pdf (74.08 KB)

D. Maldonado: The influence of dynamic properties of tribotesters on coefficient of friction: spmom-08v43n3_p-007.pdf (613.04 KB)
M. Heinrich, G. Jasica: Assessing production process reliability using statistical methods: spmom-08v43n3_p-029.pdf (375.88 KB)
H. Tomaszek, S. Klimaszewski, M. Jasztal: Selected issues concerning preparation for the monitoring and detection of fatigue fractures in elements of aircraft construction: spmom-08v43n3_p-033.pdf (134.79 KB)
H. Tomaszek, M. Ważny: The outline of the assessment of durability against surface wear of a construction element with the use of the distribution of time of the exceedence of limit state (admissible state): spmom-08v43n3_p-047.pdf (134.71 KB)
T. Giesko, M. Trzos: Research results transformation in the process of innovation development illustrated by the example of automatic optical inspection: spmom-08v43n3_p-061.pdf (1,011.84 KB)
H. Madej, P. Czech: Diagnosing disturbances in the fuel inflow to cylinders with the use of DWT analysis and PNN neural networks: spmom-08v43n3_p-075.pdf (166.14 KB)
B. Żółtowski: Investigations of fume emissions of combustion engines: spmom-08v43n3_p-085.pdf (1.87 MB)
L. Hempel, J. Krefft: The analysis of hazardous events during tankers operation: spmom-08v43n3_p-105.pdf (661.84 KB)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V43, NR 3, (155), 2008

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka & Spis Treści: spmom-08v43n3_p-001.pdf (74.08 KB)

D. Maldonado: Wpływ właściwości dynamicznych testów tribologicznych na współczynnik tarcia: spmom-08v43n3_p-007.pdf (613.04 KB)
M. Heinrich, G. Jasica: Ocena niezawodności procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metod statystycznych: spmom-08v43n3_p-029.pdf (375.88 KB)
H. Tomaszek, S. Klimszewski, M. Jasztal: Wybrane problemy z zakresu przygotowań do kontroli i wykrywania pęknięć zmęczeniowych elementów konstrukcji statku powietrznego: spmom-08v43n3_p-033.pdf (134.79 KB)
H. Tomaszek, M. Ważny: Zakres metody oceny trwałości na zużycie powierzchniowe elementu konstrukcji z wykorzystaniem rozkładu czasu przekroczenia stanu granicznego (dopuszczalnego): spmom-08v43n3_p-047.pdf (134.71 KB)
T. Giesko, M. Trzos: Transformacja wyników badań naukowych w procesie rozwoju innowacji ilustrowana przykładem automatycznej optycznej inspekcji: spmom-08v43n3_p-061.pdf (1,011.84 KB)
H. Madej, P. Czech: Diagnozowanie zakłóceń w dopływie paliwa do cylindrów z wykorzystaniem analizy DWT i sieci neuronowych PNNspmom-08v43n3_p-075.pdf (166.14 KB)
B. Żółtowski: Badania szkodliwych emisji spalin silników spalinowych: spmom-08v43n3_p-085.pdf (1.87 MB)
L. Hempel, J. Kreft: Analiza zdarzeń niebezpiecznych na obiektach oceanotechnicznych: spmom-08v43n3_p-105.pdf (661.84 KB)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 00:10 UTC  (7572 Wyświetlenia)
V 43 No 2 (154) 2008CONTENTS V43, No 2, (154), 2008

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover: spmom-08v43n2_p-001.pdf (29.94 KB)
Contents: spmom-08v43n2_p-003.pdf (32.08 KB)

J Sęp: Journal bearing with an intensive axial oil flow – computer simulations: spmom-08v43n2_p-007.pdf (203.59 KB)
J Sęp: Journal bearing with an intensive axial oil flow – experimental investigation: spmom-08v43n2_p-021.pdf (1.60 MB)
A Wdzięczny, M Woropay, Ł Muślewski: Division and investigation of damages to technical objects and their influence on the reliability of operations of complex operation and maintenance systems: spmom-08v43n2_p-031.pdf (119.88 KB)
JM Czaplicki: Terotechnology versus Exploitation Theory – some remarks: spmom-08v43n2_p-045.pdf (74.35 KB)
M Czyński: Energy efficiency of hydrostatic transmission Comparing results of laboratory and simulation tests: spmom-08v43n2_p-059.pdf (1.18 MB)
B Karwat: Production scheduling in a steel working plant: spmom-08v43n2_p-071.pdf (85.00 KB)
H Madej, P Czech: Application of the histogram of the vibration spectrum of an engine block for setting up the clearance model of the piston-cylinder assembly for PNN neural classifier: spmom-08v43n2_p-083.pdf (270.0 KB)
A Mazurkow: The research of the dynamic properties of rotating units in turbochargers : spmom-08v43n2_p-093.pdf (935.10 KB)ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V43, nr 2, (154), 2008

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka: spmom-08v43n2_p-001.pdf (29.94 KB)
Spis treści: spmom-08v43n2_p-003.pdf (32.08 KB)

J Sęp: Łożysko ślizgowe z intensywnym osiowym przepływem oleju: spmom-08v43n2_p-007.pdf (203.59 KB)
J Sęp: Łożysko ślizgowe z intensywnym osiowym przepływem oleju: spmom-08v43n2_p-021.pdf (1.60 MB)
A Wdzięczny, M Woropay, Ł Muślewski: Analiza zdarzeń niebezpiecznych na obiektach oceanotechnicznych na przykładzie zbiornikowców: spmom-08v43n2_p-031.pdf (119.88 KB)
JM Czaplicki: Terotechnologia a teoria eksploatacji – kilka uwag: spmom-08v43n2_p-045.pdf (74.35 KB)
M Czyński: Sprawność energetyczna przekładni hydrostatycznej Porównanie badań laboratoryjnych i symulacyjnych: spmom-08v43n2_p-059.pdf (1.18 MB)
B Karwat: Harmonogramowanie produkcji w hucie surowcowej: spmom-08v43n2_p-071.pdf (85.00 KB)
H Madej, P Czech: Wykorzystanie histogramu widma drgań korpusu silnika do budowy wzorców luzu w układzie tłok-cylinder dla klasyfikatora neuronowego PNN: spmom-08v43n2_p-083.pdf (270.0 KB)
A Mazurkow: Badanie właściwości dynamicznych zespołów wirujących turbosprężarek: spmom-08v43n2_p-093.pdf (935.10 KB)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Thu 18 strony Nov, 2010 00:08 UTC  (6935 Wyświetlenia)
V 43 No 1 (153) 2008CONTENTS V43, No 1, (153), 2008

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover & Contents: spmom-08v43n1_p-001.pdf (49.19 KB)

M. Kalbarczyk, R. Michalczewski, W. Piekoszewski, M. Szczerek: The correlation between 3D surface parameters of a ceramic element and the tribological characteristics in ceramic-polymer joints: spmom-08v43n1_p-007.pdf (2.03 MB)
A. Mazurkow: The research in oil and heat flow of a short sliding bearing with a floating ring bearing: spmom-08v43n1_p-019.pdf (1.72 MB)
K. Ch. Wierzcholski, Y. Nyashin, V. Loghov: Contribution in biobearing lubrication: spmom-08v43n1_p-033.pdf (1.08 MB)
A. Kocerba, J. Szpytko: Decision-making system of transport devices supporting operation reliability process shaping: spmom-08v43n1_p-055.pdf (1.10 MB)
M. Rośkowicz, T. Smal: Numerical-experimental analysis of durability of adhesive joints loaded in raised temperature conditions: spmom-08v43n1_p-073.pdf (330.76 KB)
Z. Zarzycki, K. Urbanowicz: The influence of hydraulic pressure conduits’ parameters on the course of unsteady flow with cavitation: spmom-08v43n1_p-089.pdf (149.75 KB)
S. Duer: An algorithm for the diagnosis of reparable technical objects utilising artificial neural network: spmom-08v43n1_p-101.pdf (84.60 KB)
G. Kosman: Profits from the modernization of the start-up procedures for steam turbines aimed to achieve the planned lifetime: spmom-08v43n1_p-113.pdf (119.77 KB)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V43, nr 1, (153), 2008

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka & Spis treści: spmom-08v43n1_p-001.pdf (49.19 KB)

M. Kalbarczyk, R. Michalczewski, W. Piekoszewski, M. Szczerek: Analiza korelacji między parametrami 3D chropowatości powierzchni ceramicznej a charakterystykami tribologicznymi węzłów ceramiczno-polimerowych: spmom-08v43n1_p-007.pdf (2.03 MB)
A. Mazurkow: Badania przepływu oleju i ciepła w krótkim łożysku ślizgowym z panewką pływającą: spmom-08v43n1_p-019.pdf (1.72 MB)
K. Ch. Wierzcholski, Y. Nyashin, V. Loghov: Wkład do smarowania biołożysk: spmom-08v43n1_p-033.pdf (1.08 MB)
A. Kocerba, J. Szpytko: Metodyka budowy systemu decyzyjnego środka transportu na potrzeby kształtowania jego niezawo dności eksploatacyjnej: spmom-08v43n1_p-055.pdf (1.10 MB)
M. Rośkowicz, T. Smal: Numeryczno-eksperymentalna analiza trwałości połączeń adhezyjnych obciążonych w podwyższonej temperaturze: spmom-08v43n1_p-073.pdf (330.76 KB)
Z. Zarzycki, K. Urbanowicz: Wpływ parametrów hydraulicznych przewodów ciśnieniowych na przebieg niestacjonarnego przepływu z kawitacją: spmom-08v43n1_p-089.pdf (149.75 KB)
S. Duer: Algorytm diagnozowania naprawialnych obiektów technicznych z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej: spmom-08v43n1_p-101.pdf (84.60 KB)
G. Kosman: Opłacalność modernizacji procedur eksploatacji turbin parowych w celu osiągnięcia oczekiwanego stanu dalszej pracy: spmom-08v43n1_p-113.pdf (119.77 KB)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Wed 17 strony Nov, 2010 22:53 UTC  (9144 Wyświetlenia)
V 42 No 4 (152) 2007CONTENTS V42, No 4, (152), 2007

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover & Contents: spmom-07v42n4_p-001.pdf (55.97 KB)

TRIBOLOGY

K. Furmanik: The effect of frictional contact of transported material with the belt on operational capacity of belt coveyor: spmom-07v42n4_p-007.pdf (539.48 KB)
A. Gołąb, W. Skoneczny: Testing the tribological exploitation of PEEK/BG material and bearing steel: spmom-07v42n4_p-023.pdf (1.16 MB)
M. Maciąg: Thermodynamic analysis of tribological system properties, part II: spmom-07v42n4_p-037.pdf (637.98 KB)
A. Mazurkow: Parameters of an adiabatic model short floating ring bearing work: spmom-07v42n4_p-051.pdf (1.64 MB)
J. Monieta: Researches of static friction force in injector nozzles of marine diesel engines with restrained injector needles: spmom-07v42n4_p-063.pdf (20.21 MB)
A. Wilczek: The influence of thin layer transducer construction on the accuracy pressure measurement in an EHD contact: spmom-07v42n4_p-079.pdf (17.49 MB)
A. Wilczek: Piezoelectric disturbances of pressure measurements by means thin layer transducers in an EHD contact: spmom-07v42n4_p-097.pdf (14.28 MB)

RELIABILITY

M. Heinrich, G. Jasica: Reliability estimation of selected, complex technical objects working in food industry including reneval costs: spmom-07v42n4_p-107.pdf (5.94 MB)
H. Smoliński, M. Stukonis: Method of evaluating catastrophic damages risk of aircraft’s skin, made of stratified composite: spmom-07v42n4_p-117.pdf (5.89 MB)
H. Tomaszek, M. Ważny, M. Jasztal: Model of aircraft’s cannon working reliability in aspect of catastrophic damages in the form of jamming – an outline: spmom-07v42n4_p-129.pdf (5.77 MB)

TEROTECHNOLOGY

M. Pająk: Fuzzy extension of the power units operation quality assessment according to the TKE method: spmom-07v42n4_p-141.pdf (5.71 MB)
A. Popko: Problems of determine exploitation parameters of high pressure emulsifier valves: spmom-07v42n4_p-151.pdf (5.65 MB)
L. Skoczylas: Mesh geometry of worm gear witk K-type worm created by shank tool: spmom-07v42n4_p-167.pdf (5.21 MB)
S. Ścieszka, M. Żołnierz: The effect of the mine winder disc brake’s design feature on its thermoelastic instability. Part II. Finite element simulation: spmom-07v42n4_p-183.pdf (5.21 MB)

DIAGNOSTICS

S. Duer: Expert system for computer aided servicing of complex technical object with a use of three-value diagnostic information: spmom-07v42n4_p-195.pdf (5.21 MB)
J. Gardulski: The application of a linear decimation procedure in the diagnostics of shock absorbers in passenger vehicles: spmom-07v42n4_p-209.pdf (5.21 MB)
P. Tomasik: Methods of modeling identification of slowly changing processes for needs of technical diagnosis: spmom-07v42n4_p-223.pdf (232.81 KB)ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V42, nr 4, (152), 2007

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka $ Spis treści: spmom-07v42n4_p-001.pdf (55.97 KB)

TRIBOLOGIA

K. Furmanik: Wpływ sprzężenia ciernego nosiwa z taśmą na możliwości eksploatacyjne przenośnika taśmowego: spmom-07v42n4_p-007.pdf (539.48 KB)
A. Gołąb, W. Skoneczny: Badanie współpracy tribologicznej tworzywa PEEK/BG ze stalą łożyskową: spmom-07v42n4_p-023.pdf (1.16 MB)
M. Maciąg: Analiza termodynamiczna cech systemu tribologicznego na przykładzie wybranych badań eksperymentalnych, cz. II: spmom-07v42n4_p-037.pdf (637.98 KB)
A. Mazurkow: Parametry pracy adiabatycznego modelu łożyska krótkiego z panewką pływającą: spmom-07v42n4_p-051.pdf (1.64 MB)
J. Monieta: Badanie siły tarcia spoczynkowego w rozpylaczach wtryskiwaczy silników okrętowych z unieruchomionymi iglicami: spmom-07v42n4_p-063.pdf (20.21 MB)
A. Wilczek: Wpływ konstrukcji czujnika cienkowarstwowego na dokładność pomiaru ciśnienia w styku EHD: spmom-07v42n4_p-079.pdf (17.49 MB)
A. Wilczek: Zakłócenia piezoelektryczne w pomiarach ciśnienia czujnikami cienkowarstwowymi w styku EHD: spmom-07v42n4_p-097.pdf (14.28 MB)

NIEZAWODNOŚĆ

M. Heinrich, G. Jasica: Ocena niezawodności złożonego obiektu technicznego z uwzględnieniem kosztów eksploatacji na przykładzie maszyny dozująco-pakującej: spmom-07v42n4_p-107.pdf (5.94 MB)
H. Smoliński, M. Stukonis: Metoda oceny ryzyka uszkodzeń katastroficznych poszycia statku powietrznego z kompozytów warstwowych: spmom-07v42n4_p-117.pdf (5.89 MB)
H. Tomaszek, M. Ważny, M. Jasztal: Zarys modelu oceny niezawodności pracy działka lotniczego w aspekcie powstania uszkodzeń katastroficznych w postaci zacięć: spmom-07v42n4_p-129.pdf (5.77 MB)

EKSPLOATYKA

M. Pająk: Rozmyte rozszerzenie metody TKE określania jakości procesu użytkowania bloków energetycznych: spmom-07v42n4_p-141.pdf (5.71 MB)
A. Popko: Zagadnienia ustalania parametrów eksploatacyjnych wysokociśnieniowych zaworów emulgujących: spmom-07v42n4_p-151.pdf (5.65 MB)
L. Skoczylas: Geometria zazębienia przekładni ślimakowej ze stożkopochodnym ślimakiem kształtowanym narzędziem trzpieniowym: spmom-07v42n4_p-167.pdf (5.21 MB)
S. Ścieszka, M. Żołnierz: Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część II. Badania symulacyjne: spmom-07v42n4_p-183.pdf (5.21 MB)

DIAGNOSTYKA

S. Duer: System ekspertowy wykorzystujący trójwartościową informację diagnostyczną wspomagający obsługiwanie złożonego obiektu technicznego: spmom-07v42n4_p-195.pdf (5.21 MB)
J. Gardulski: Zastosowanie procedury decymacji liniowej w diagnostyce amortyzatorów samochodowych osobowych: spmom-07v42n4_p-209.pdf (5.21 MB)
P. Tomasik: Metody identyfikacji modeli procesów wolnozmiennych na potrzeby diagnostyki technicznej: spmom-07v42n4_p-223.pdf (232.81 KB)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Wed 17 strony Nov, 2010 22:50 UTC  (11215 Wyświetlenia)
V 42 No 3 (151) 2007
CONTENTS V42, No 3, (151), 2007

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover & Contents: spmom-07v42n3_p-001.pdf (73.76 KB)

TRIBOLOGY

W Leszek: Developmental functions of research meetings: spmom-07v42n3_p-007.pdf (154.37 KB)
T Burakowski, W Napadłek: About the possibility of quantification in tribology: spmom-07v42n3_p-017.pdf (7.24 MB)
J Burcan: Trends in the development of unconventional bearing sys tems: spmom-07v42n3_p-031.pdf (596.56 KB)
M Koprowski: The influence of dynamic viscosity changes caused by pressure on the capacity of conical slide bearings: spmom-07v42n3_p-049.pdf (622.38 KB)
M Korzyński, J Sęp: Computer aided tribological research: spmom-07v42n3_p-057.pdf (870.15 KB)
M Trzos: Developmental tendencies of modelling the tribological system: spmom-07v42n3_p-073.pdf (206.32 KB)

RELIABILITY

H Tomaszek, J Żurek, M Jasztal: Outline of the method of fatigue life determination selected aircraft’s elements in using load spectrum condition, with use of Paris formula for m≠2: spmom-07v42n3_p-089.pdf (168.87 KB)
R Szczepanik, H Tomaszek, M Jasztal: Outline of the method of damage risk and fatigue life determination selected aircraft’s elements in using condition, with use of Paris formula for m≠2: spmom-07v42n3_p-099.pdf (187.07 KB)

TEROTECHNOLOGY

S Ścieszka, M Żołnierz: The effect of the mine winder disc brake’s design feature on its thermoelastic instability Part I Set-upfor finite modelling and numerical model verification: spmom-07v42n3_p-111.pdf (1.25 MB)
K Bieńczak: Complex evaluation of service properties of car insulation bodies: spmom-07v42n3_p-125.pdf (450.49 KB)
K Furmanik, P Kasza: Problem of mechanical similarity in investigations of resistance to motion of scarper pipe conveyors: spmom-07v42n3_p-139.pdf (500.88 KB)

DIAGNOSTICS

W Batko: Technical stability – a new modelling perspective for building solutions of monitoring systems for machinery state: spmom-07v42n3_p-147.pdf (178.45 KB)

SAFETY

A. Hjorteland, T Aven: On how to use expert judgments in regularity analyses to obtain good predictions: spmom-07v42n3_p-157.pdf (173.69 KB)


ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V42, nr 3, (151), 2007

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka & Spis treści: spmom-07v42n3_p-001.pdf (73.76 KB)

TRIBOLOGIA

W Leszek: Rozwojowe funkcje spotkań naukowych: spmom-07v42n3_p-007.pdf (154.37 KB)
T Burakowski, W Napadłek: Możliwości kwantyfikacji synergizmu w tribologii: spmom-07v42n3_p-017.pdf (7.24 MB)
Jan Burcan: Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych: spmom-07v42n3_p-031.pdf (596.56 KB)
M Koprowski: Wpływ zmian lepkości dynamicznej oleju od ciśnienia na nośność stożkowego łożyska ślizgowego: spmom-07v42n3_p-049.pdf (622.38 KB)
M Korzyński, J Sęp: Komputerowe wspomaganie badań tribologicznych: spmom-07v42n3_p-057.pdf (870.15 KB)
M Trzos: Tendencje rozwojowe w modelowaniu zjawisk i procesów tribologicznych: spmom-07v42n3_p-073.pdf (206.32 KB)

NIEZAWODNOŚĆ

H Tomaszek, J Żurek, M Jasztal: Zarys metody oceny trwałości zmęczeniowej wybranych elementów konstrukcji lotniczych w warunkach eksploatacyjnego widma obciążenia dla wzoru Parisa o wykładniku m≠2: spmom-07v42n3_p-089.pdf (168.87 KB)
R Szczepanik, H Tomaszek, M Jasztal: Zarys metody wyznaczenia ryzyka uszkodzenia i trwałości zmęczeniowej wybranych elementów konstrukcji lotniczych w warunkach eksploatacji z zastosowaniem wzoru Parisa dla m≠ 2 : spmom-07v42n3_p-099.pdf (187.07 KB)

EKSPLOATYKA

S Ścieszka, M Żołnierz: Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą Część I Budowa modelu MES i jego weryfikacja: spmom-07v42n3_p-111.pdf (1.25 MB)
K Bieńczak: Kompleksowa ocena własności eksploatacyjnych samochodowych nadwozi izotermicznych: spmom-07v42n3_p-125.pdf (450.49 KB)
K Furmanik, P Kasza: Zagadnienie podobieństwa w badaniach oporów ruchu przenośnika zgrzebłowego rurowego: spmom-07v42n3_p-139.pdf (500.88 KB)

DIAGNOSTYKA

W Batko: Stateczność techniczna – nowa perspektywa modelowa dla budowy rozwiązań systemów monitorujących zmiany stanu maszyn: spmom-07v42n3_p-147.pdf (178.45 KB)

BEZPIECZEŃSTWO

A. Hjorteland, T Aven: W jaki sposób posługiwać się opiniami ekspertów w analizach regularności dostaw w celu uzyskania rzetelnych prognoz- spmom-07v42n3_p-157.pdf (173.69 KB)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Wed 17 strony Nov, 2010 22:45 UTC  (9026 Wyświetlenia)
V 42 No 2 (150) 2007CONTENTS V42, No 2, (150), 2007

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover & Contents: spmom-07v42n2_p-001.pdf (70.55 KB)

TRIBOLOGY

P Krasowski: Pressure and capacity force in slide journal plane bearing by laminar unsteady lubrication: spmom-07v42n2_p-007.pdf (6.79 MB)
M Martyna: Non-linear model of a tilting pad gas journal bearing applied in the Power MEMS: spmom-07v42n2_p-019.pdf (6.79 MB)
A. Matuszewska, R Michalczewski, M Grądkowski, M Szczerek: Selection of base oil for friction pairs with WC/C coated elements: spmom-07v42n2_p-031.pdf (6.79 MB)
J Salwiński, P Grądkowski: Modelling pressure distribution in a hydrostatic oil film of asymmetrically loaded axial bearing pad: spmom-07v42n2_p-041.pdf (6.02 MB)
J Szkurłat, E Murdzia: Method of calculation of the fixed thrust pad bearings under large characteristic value of load capacity: spmom-07v42n2_p-053.pdf (6.02 MB)

DIAGNOSTICS

S Banaszek: The influence of angular crack location of IP turbine rotor on large power turbo-set dynamics – computer simulations : spmom-07v42n2_p-069.pdf (6.02 MB)
A. Grządziela: Analysis of shaft lines dynamic reactions for minehunters: spmom-07v42n2_p-081.pdf (5.18 MB)
J Kiciński: Microbearings and microturbines – possibilities of dynamic state assessment: spmom-07v42n2_p-091.pdf (5.18 MB)
M Libera, W Waligóra: The estimation of initial period of reliable work of the roll bearings on the basis of random exploitation investigation: spmom-07v42n2_p-109.pdf (864.71 KB)
A. Raczyński, J Kaczor: The effect of the rolling bearing elasticity on the durability of three-support bearing shaft: zspmom-07v42n2_p-121.pdf (5.18 MB)

SAFETY

R Bye, G M Lamvik: Organizational culture and risk perception: spmom-07v42n2_p-131.pdf (656.21 KB)
L Fiorentini, V Rossini, F Colombo, A. Respighi: Rare events: natural hazards and major accident industries: spmom-07v42n2_p-147.pdf (584.76 KB)ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V42, nr 2, (150), 2007

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka & Spis treści: spmom-07v42n2_p-001.pdf (70.55 KB)

TRIBOLOGIA

P Krasowski: Ciśnienie i nośność w płaskim łożysku ślizgowym przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu- spmom-07v42n2_p-007.pdf (6.79 MB)
M Martyna: Nieliniowy model poprzecznego łożyska gazowego o zmiennej geometrii w aplikacji Power MEMS: spmom-07v42n2_p-019.pdf (6.79 MB)
A. Matuszewska, R Michalczewski, M Grądkowski, M Szczerek: Dobór baz olejowych do węzłów tarcia z elementami pokrytymi powłoką WC/C : spmom-07v42n2_p-031.pdf (6.79 MB)
J Salwiński, P Grądkowski: Modelowanie rozkładu ciśnienia w filmie olejowym asymetrycznie obciążonego segmentu hydrostatycznego łożyska wzdłużnego: spmom-07v42n2_p-041.pdf (6.02 MB)
J Szkurłat, E Murdzia: Metoda obliczania ślizgowych łożysk wzdłużnych o stałej geometrii przy dużym wskaźniku obciążenia: spmom-07v42n2_p-053.pdf (6.02 MB)

DIAGNOSTYKA

S Banaszek: Wpływ obwodowego położenia pęknięcia wału turbiny średnioprężnej na dynamikę turbozespołu dużej mocy – symulacje komputerowe: spmom-07v42n2_p-069.pdf (6.02 MB)
A. Grządziela: Analiza oddziaływań dynamicznych na łożyska linii wałów okrętów zwalczania min: spmom-07v42n2_p-081.pdf (5.18 MB)
J Kiciński: Mikrołożyska i mikroturbiny – możliwości oceny stanu dynamicznego: spmom-07v42n2_p-091.pdf (5.18 MB)
M Libera, W Waligóra: Estymacja początkowego okresu niezawodnej pracy łożysk tocznych w pojazdach samochodowych na podstawie badań eksploatacyjnych: spmom-07v42n2_p-109.pdf (864.71 KB)
A. Raczyński, J Kaczor: Wpływ sprężystości podpór na trwałość łożyskowania wału trzypodporowego: spmom-07v42n2_p-121.pdf (5.18 MB)

BEZPIECZEŃSTWO

R Bye, G M Lamvik: Kultura organizacyjna i percepcja ryzyka: spmom-07v42n2_p-131.pdf (656.21 KB)
L Fiorentini, V Rossini, F Colombo, A. Respighi: Zdarzenia rzadkie: zagrożenia naturalne a wielkie katastrofy przemysłowe: spmom-07v42n2_p-147.pdf (584.76 KB)

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

dnia: Wed 17 strony Nov, 2010 22:38 UTC  (8463 Wyświetlenia)
V 42 No 1 (149) 2007CONTENTS V42, No 1, (149), 2007

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Cover & Contents: spmom-07v42n1_p-001.pdf (73.97 KB)

TRIBOLOGY

J. Burcan, R Bednarek: Determination of the magnetic field distribution for high-energy magnets: spmom-07v42n1_p-007.pdf (1.27 MB)
A. Neyman, D Samatowicz: Hydrogen in surface layers of lubricated sliding contacts: spmom-07v42n1_p-021.pdf (2.61 MB)
J Lubas: Application of CrN and TiN coatings to modified surface layer of kinematic slide pairs: spmom-07v42n1_p-035.pdf (2.32 MB)
A. Stachowiak: New means for calculating sliding pairs corrosive andmechanical wear: spmom-07v42n1_p-043.pdf (2.20 MB)
MW Sułek, M Zięba: Influence of silicones surface activity on tribological properties their aqueous solutions: spmom-07v42n1_p-053.pdf (2.09 MB)

RELIABILITY

L Ułanowicz: Parametrical identification of destructive processes in avionic hydraulic drives: spmom-07v42n1_p-063.pdf (221.3 KB)

TEROTECHNOLOGY

J. Kozak: Forecasting of fatigue life of laser welded joints: spmom-07v42n1_p-085.pdf (1.93 MB)
O. Downarowicz: The dependability, risk and expected efficiency as measuring indices of the physical assets operation and maintenance: spmom-07v42n1_p-095.pdf (1.35 MB)
T. Dziubak: Assessment of possibility to improve dust suction efficiency from multicyclone air filter of track vehicle: spmom-07v42n1_p-107.pdf (375.42 KB)
K. Danilecki: Influence of algorithms of controlling turbo-charging unit on operational properties of an engine with sequential turbo-charging: spmom-07v42n1_p-129.pdf (177.42 KB)

DIAGNOSTYKA

A. Rusin: Assessment of the failure probability of turbine rotors with cracks based on diagnostic tests: spmom-07v42n1_p-141.pdf (278.05 KB)

SAFETY

A. Podsiadło, W Tarełko: Knowledge representation in computer-aided system for hazard zone identification for operators of ship power plants: spmom-07v42n1_p-157.pdf (283.17 KB)
R. Krystek, J Żukowska: Time series – the tool for traffic safety analysis: spmom-07v42n1_p-173.pdf (409.26 KB)
V. Kopustinskas, E Urbonavičius, A. Kaliatka, S Rimkevčius, E Ušpuras, A. Bagdonas, P Hellström, G Johanson: An approach to estimate radioactive release frequency from Ignalina RBMK-1500 reactor in Lithuania: spmom-07v42n1_p-183.pdf (176.79 KB)ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN V42, nr 1, (149), 2007

Instructions for Authors: SPMOM-Instructions.pdf (42.1 KB)
Okładka & Spis treści: spmom-07v42n1_p-001.pdf (73.97 KB)

TRIBOLOGIA

J. Burcan, R Bednarek: Wyznaczanie rozkładu pola magnetycznego dla magnesów wysokoenergetycznych: spmom-07v42n1_p-007.pdf (1.27 MB)
A. Neyman, D Samatowicz: Wodór w warstwach wierzchnich smarowanych węzłów ślizgowych: spmom-07v42n1_p-021.pdf (2.61 MB)
J. Lubas: Badania tribologiczne powłok CrN i TiN modyfikujących warstwę wierzchnią czopa w aspekcie zastosowania w łożyskach ślizgowych: spmom-07v42n1_p-035.pdf (2.32 MB)
A. Stachowiak: Nowe możliwości obliczania zużycia korozyjno-mechanicznego w parach ślizgowych: spmom-07v42n1_p-043.pdf (2.20 MB)
MW. Sułek, M Zięba: Wpływ aktywności powierzchniowej silikonów na tribologiczne właściwości ich wodnych roztworów: spmom-07v42n1_p-053.pdf (2.09 MB)

NIEZAWODNOŚĆ

L. Ułanowicz: Parametryczna identyfikacja procesów destrukcyjnych lotniczych napędów hydraulicznych: spmom-07v42n1_p-063.pdf (221.3 KB)

EKSPLOATYKA

J. Kozak: Przewidywanie trwałości połączeń spawanych laserowo: spmom-07v42n1_p-085.pdf (1.93 MB)
O. Downarowicz: Wskaźniki niezawodności, ryzyka i oczekiwanej efektywności eksploatacji obiektów technicznych: spmom-07v42n1_p-095.pdf (1.35 MB)
T. Dziubak: Ocena możliwości poprawy efektywności odsysania pyłu z odpylacza multicyklonowego filtru powietrza pojazdu gąsienicowego: spmom-07v42n1_p-107.pdf (375.42 KB)
K. Danilecki: Wpływ algorytmów sterowania turbosprężarkowym zespołem doładowującym na właściwości użytkowe silnika z doładowaniem zakresowym: spmom-07v42n1_p-129.pdf (177.42 KB)

DIAGNOSTYKA

A. Rusin: Ocena prawdopodobieństwa uszkodzenia wirników turbin z pęknięciami na podstawie badań diagnostycznych: spmom-07v42n1_p-141.pdf (278.05 KB)

BEZPIECZEŃSTWO

A. Podsiadło, W Tarełko: Reprezentacja wiedzy w komputerowo wspomaganym systemie identyfikacji obszaru zagrożenia dla operatora w siłowni okrętowej: spmom-07v42n1_p-157.pdf (283.17 KB)
R. Krystek, J Żukowska: Szeregi czasowe – narzędzie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego: spmom-07v42n1_p-173.pdf (409.26 KB)
V. Kopustinskas, E. Urbonavičius, A. Kaliatka, S Rimkevčius, E Ušpuras, A. Bagdonas, P Hellström, G Johanson: Podejście do zagadnienia estymacji częstości uwolnień substancji radioaktywnych z reaktora RBMK-1500 w Ignalinie na Litwie: spmom-07v42n1_p-183.pdf (176.79 KB)Other sites PTT Bulletin: ISSN 1732-422X

PERIODICS

Tribologia