Streszczenie

W artykule zamieszczono wyniki badań tribologicznych maszyny szyjącej z tradycyjnym układem napędowym w odniesieniu do układu napędowego z dodatkowo zastosowanym falownikiem. Innowacyjność opracowania polega na propozycji sterowania maszynami szyjącymi w przemyśle obuwniczym za pomocą falownika, dzięki czemu uzyskuje się znaczne oszczędności energii elektrycznej. Stwierdzono, że sprawność procesu szycia materiałów obuwniczych jest bardzo mała – wynosi od poniżej 1% przy sterowaniu sprzęgłem tarciowym do ok. 3% przy sterowaniu falownikiem Opracowanie wykazało, że zastąpienie tradycyjnego układu napędowego maszyny szyjącej płaskiej (sprzęgło – silnik trójfazowy) rozwiązaniem z zastosowaniem falownika lub wymiana na silnik z możliwością płynnej regulacji obrotów daje wymierne korzyści ekonomiczne – mniejsze zużycie energii podczas szycia od 2 do 4 razy w zależności od prędkości szycia. Opisane w publikacji badania zrealizowane zostały na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Summary

This paper contains a description of tests and results obtained from the tribological system of a sewing machine with a traditional power transmission system compared with a power transmission system with an additionaly applied inverter. The recommedation for sewing machine’s controling by implying the inverter, which results in substantial energy savings, constitutes the innovative part of this study. It was determined that the efficiency of the process of sewing footwear materials is very low – it ranges from less than 1% by using a friction clutch to approx. 3% when inverter was applied. This study deomonstrates that replacing the traditional power transmission system of the sewing machine (clutch – three phase motor) by a solution when either an inverter is applied or the engine is replaced by an engine capable of continous rotation’s change gives considerable economic benefits, i.e. reduced energy consuption during the sewing – less 2-4 times depending on the sewing speed. The study shows that the replacement of the traditional powertrain flat sewing machine (clutch – three-phase motor) for a solution using the inverter or replace the engine with the ability of continuously change the rotation gives tangible economic benefits, reduced energy consumption during the sewing of two to four times, depending on the speed sewing. The tests described in this paper were conducted at the Department of Materials Science, Technology and Design of Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom.
① Wydział Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom, tel. 505074933.
Tribo_13v44n6_p135_145.pdf (470706  B)

RECENZENCI W TRIBOLOGII W ROKU 2013

ANTCZAK Tadeusz
BIERNACKI Krzysztof
BUDZYNOWSKI Tomasz
BURAKOWSKI Tadeusz
CZARNY Ryszard
GRĄDKOWSKI Piotr
GRZEGORZEK Wojciech
JANECKI Janusz
KAJDAS Czesław
KAŁDOŃSKI Tadeusz
LACKI Piotr
LIBERA Michał
LUFT Sławomir
ŁAGAN Sylwia
ŁUKIANOWICZ Czesław
MADEJ Monika
MARCZAK Ryszard
MICHALCZEWSKI Remigiusz
MIKULSKA Aneta
MISZCZAK Andrzej
MOCZULSKI Wojciech
MOSZUMAŃSKI Ryszard
NADOLNY Karol
NIEMCZEWSKA-WÓJCIK Magdalena
NOSAL Stanisław
NOWAKOWSKI Andrzej
OLEJNICZAK Wojciech
OZIMINA Dariusz
PAWELEC Zbigniew
PAWLUS Paweł
PEZOWICZ Celina
PIETRASIK Robert
PŁAZA Stanisław
POSMYK Andrzej
PRZEPIÓRKA Jacek
PYTKO Stanisław
ROGOŚ Elżbieta
RUTA Ryszard
SABINIAK Henryk G.
SENATORSKI Jan
SĘP Jarosław
SIEK Edward
SIKORA Andrzej
STACHOWIAK Arkadiusz
ŚCIESZKA Stanisław F.
TUSZYŃSKI Waldemar
WASILCZUK Michał
WASILEWSKI Tomasz
WIECZOREK Andrzej
WIELEBA Wojciech
WIŚNIEWSKA-WEINERT Hanna
WIŚNIEWSKI Marek
ZWIERZYCKI Wiesław
ZWOLAK Jan
ŻUROWSKI Wojciech

Tribo-13v44n6_p115-124.pdf (137583 B)
TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013