TREŚĆ:
Krzysztof GOCMAN, Tadeusz KAŁDOŃSKI, Artur KRÓL, Bolesław GIEMZA: Żelazne łożyska porowate z mikrosegmentami wykonanymi techniką laserową na powierzchni ślizgowej tulei . 9 : Tribo_13v44n6_p009_020.pdf (788956  B)
Marian GRĄDKOWSKI: Wpływ składu chemicznego środka smarowego na specyfikę procesów tarcia przebiegających na powierzchni powłoki typu WC/C . 21 : Tribo_13v44n6_p021_033.pdf (310414  B)
Marek KALBARCZYK, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Magdalena TRZOS, Jan WULCZYŃSKI: Optymalizacja parametrów testowych w badaniach węzłów tarcia z elementami pokrytymi powłoką W-DLC . 35 : Tribo_13v44n6_p035_046.pdf (421136  B)
Aleksander MAZURKOW: Metoda wyznaczania współczynnika tarcia spoczynkowego w łożyskach ślizgowych . 47 : Tribo_13v44n6_p047_056.pdf (161469  B)
Jarosław MOLENDA, Zbigniew PAWELEC, Niskotemperaturowe charakterystyki tribologiczne kompozytów metalopolimerowych . 57 : Tribo_13v44n6_p057_067.pdf (142644  B)
Piotr NOWAK: Czynniki stymulujące właściwości użytkowe stali do pracy w podwyższonych temperaturach . 69 : Tribo_13v44n6_p069_076.pdf (1097899  B)
Edyta OSUCH-SŁOMKA, Ryszard RUTA: Zastosowanie centralnych rotatabilnych planów kompozycyjnych w optymalizacji parametrów metody ball-cratering . 77 : Tribo_13v44n6_p077_086.pdf (216335  B)
Sławomir PAWŁOWSKI, Grzegorz DOBIŃSKI, Andrzej MAJCHER, Mirosław MROZEK: Metoda detekcji amplitudy i fazy w trybie kontaktu przerywanego w dynamicznym mikroskopie sił atomowych : 87: Tribo_13v44n6_p087_098.pdf (498624  B)
Jacek PRZEPIÓRKA, Marian SZCZEREK: Dobór elementu stalowego do polimerowo-metalowych węzłów tarcia : 99 : Tribo_13v44n6_p099_108.pdf (392734  B)
Elżbieta ROGOŚ: Wpływ dodatków AW/EP na właściwości smarne ekologicznych kompozycji smarowych .109 : Tribo_13v44n6_p109_120.pdf (740000  B)
Ryszard RUTA, Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: Wpływ zawartości dodatków AW i EP na właściwości tribologiczne środków smarowych . 121 : Tribo_13v44n6_p121_134.pdf (477705  B)
Rafał SUWART: Wpływ tarcia na sprawność maszyn szyjących w przemyśle obuwniczym . 135 : Tribo_13v44n6_p135_145.pdf (470706  B)
RECENZENCI W TRIBOLOGII W ROKU 2013 . 147 : Tribo_13v44n6_p147.pdf (39786  B)


Contents: TRIBOLOGIA V43, No 5, (251), 2013

__CONTENTS: Tribo_13v44n6_all.pdf (5119565  B)
__Cover: Tribo_13v44n6_p001.pdf (22550  B)
TRIBOLOGIA V44, No 6, (252), 2013

TRIBOLOGIA V44, nr 6, (252), 2013^
CONTENTS:
Krzysztof GOCMAN, Tadeusz KAŁDOŃSKI, Artur KRÓL, Bolesław GIEMZA : Iron porous sleeves with micro-segments on their sliding surface, made with the laser technique . 9 : Tribo_13v44n6_p009_020.pdf (788956  B)
Marian GRĄDKOWSKI : Influence of lubricant oil components on the character of friction processes occurring on WC/C-coated surface . 21 : Tribo_13v44n6_p021_033.pdf (310414  B)
Marek KALBARCZYK, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marian SZCZEREK, Magdalena TRZOS, Jan WULCZYŃSKI : Optimisation of test parameters influencing the dry friction of W-DLC coated elements . 35 : Tribo_13v44n6_p035_046.pdf (421136  B)
Aleksander MAZURKOW: Method for determination of the static friction factor in slide bearings . 47 : Tribo_13v44n6_p047_056.pdf (161469  B)
Jarosław MOLENDA, Zbigniew PAWELEC: Low-temperature tribological characteristics of metal-polymer composites . 57 : Tribo_13v44n6_p057_067.pdf (142644  B)
Piotr NOWAK: Drivers performance for steel at elevated temperatures . 69 : Tribo_13v44n6_p069_076.pdf (1097899  B)
Edyta OSUCH-SŁOMKA, Ryszard RUTA : Application of the central composite rotatable design in the optimisation of parameters of a ball-cratering method . 77 : Tribo_13v44n6_p077_086.pdf (216335  B)
Sławomir PAWŁOWSKI, Grzegorz DOBIŃSKI, Andrzej MAJCHER, Mirosław MROZEK : The method of amplitude and phase detection in tapping-mode in dynamic atomic force microscopy . 87 : Tribo_13v44n6_p087_098.pdf (498624  B)
Jacek PRZEPIÓRKA, Marian SZCZEREK: Selection of steel element for polymer–metal friction pairs . 99 : Tribo_13v44n6_p099_108.pdf (392734  B)
Elżbieta ROGOŚ: The influence of AW/EP additives on lubricating properties of ecological oil composites . 109 : Tribo_13v44n6_p109_120.pdf (740000  B)
Ryszard RUTA, Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC: Effects of the content of AW and EP additives on the tribological properties of lubricants . 121 : Tribo_13v44n6_p121_134.pdf (477705  B)
Rafał SUWART: The effect of friction on the efficiency of sewing machines in the shoe industry . 135 : Tribo_13v44n6_p135_145.pdf (470706  B)
RECENZENCI W TRIBOLOGII W ROKU 2013: Tribo_13v44n6_p147.pdf (39786  B)